התפיסה הניהולית והתפעולית של MedOne עומדות בקנה אחד עם עקרונות ההמשכיות העסקית, על מנת לספק את צרכי הרציפות והגמישות התפעולית. שירות ההמשכיות העסקית של MedOne הנו למעשה נדבך נוסף וחיוני המשלים את שירותי האירוח שלנו. על פי הבנתנו, אין די בשמירה על קיומו הפיזי של המידע הארגוני שלכם באמצעות מיגונו ואבטחתו במתקני האירוח, אלא יש לאפשר לבעלי התפקידים הרלוונטיים לגשת אליו ולנהל אותו פיזית בתוך אותו מערך ממוגן ומאובטח בדיוק.

חברת MedOne נמדדת ברמת החוסן הלאומי של מדינת ישראל שכן החברה מוגדרת כ”מפעל חיוני” בעת חירום וחלות על לקוחותיה תקנות רגולטוריות המחייבות אותה לרמת שירות הגבוהה ביותר הניתנת בישראל ומהגבוהות בעולם.

מתקני התקשוב, הראשונים מסוגם בישראל, הוקמו לאחר תכנון קפדני בהתאם לסטנדרטים בינ”ל, תוך שימת דגש על נושא שרידות ורמת אבטחה מהגבוהים ביותר בארץ. בנוסף, חברת MedOne מיישמת הלכה למעשה עקרונות המשכיות עסקית בגישה המשלבת את דרישות פיקוד העורף לחוסן ושרידות עם התחייבותה של החברה לספק רציפות תפעולית ללקוחותיה. כתוצאה מתהליך ממושך שהחל בשנת 2014, החברה מטמיעה כיום כלים לניהול ההמשכיות העסקית תחת עקרונות הגישה המשולבת, פרי פיתוח ארנסט אנד יאנג (E&Y) ואלמנטס הומלנד סקיוריטי (Elements).

במקרה קיצון ארגוני או לאומי, ייתכן שלא תוכלו להמשיך לעבוד במבנה הארגון. כדי להתגבר על אירוע מסוג זה אנו מציעים לכם מעטפת BCP מלאה הכוללת שטחי תפעול ייעודיים, עמדות עבודה (הכוללות תשתית ערוכה לקליטת מחשבים) לשעת חירום, אחסון קלטות מידע, תשתיות טלפוניה ותקשורת חליפית, משרדים חליפיים ותמיכה של צוותי תפעול. כל אלו יבטיחו לארגונכם את היכולת להמשיך לפעול בכל תנאי ובכל תרחיש ולספק ללקוחותיכם את השירותים אותם אתם מציעים.

 

אסטרטגיית ההמשכיות העסקית של MedOne

 

התכנית להמשכיות עסקית נבנתה ברמה המתודולוגית, ברמה האסטרטגית (גישה ותרחישי ייחוס) וברמה התפעולית (תשתיות, מערכות, ציוד וכ”א):

ברמה המתודולוגית – החברה ערוכה להתמודדות על פי הגישה המחלקת ארוע לשלושת מקטעי הזמן המרכיבים אותו:

ניהול המשבר ברגעיו הראשונים – עד השגת שליטה בארוע וביצוע הערכת מצב.

הבטחת ההמשכיות העסקית – הפעלת תכניות ההמשכיות העסקית וקיום תהליכי הליבה באמצעות גיבוי באתר או מחוצה לו.

התאוששות – טיפול ושיקום הנזקים תוך מעבר הדרגתי לקיום תהליכי הליבה באמצעות התשומות המקוריות.

בנוסף, החברה עורכת תהליכי הדרכה לעובדים חדשים בנושא הכרה ושימוש בתכניות ההמשכיות העסקית, תהליך רענון מובנה לצורך שמירה על תקפות ועדכניות התכניות, ותרגולים המדמים מצבי אמת.

ברמה האסטרטגית – MedOne הגדירה את אסטרטגית ההמשכיות העסקית שלה בבחינת “Beyond Compliance” ו-“Beyond SLA”. מתוקף כך, ארנסט אנד יאנג ישראל (E&Y) וחברת אלמנטס הומלנד סקיוריטי (Elements) מלווים את חברת MedOne בתהליך הטמעת מתודולוגיה ייחודית לניהול המשכיות עסקית בגישה המשלבת בין יעדיה האסטרטגים של החברה בתחום הרציפות והגמישות התפעולית (Beyond SLA) לבין חובת הציות לרגולצית משרד התקשורת של לקוחותיה (עדכון אחרון לחוק רשיון שירותי גישה לאינטרנט – יולי 2014), תקנות פיקוד העורף ומל”ח וכל זאת תחת תרחישי הייחוס הלאומיים (Beyond Compliance).

המשכיות עסקית

ברמה התפעולית – החברה ערכה בחינה של תהליכי הליבה כוללBIA  (Business Impact Analysis – שמטרתו לבחון כיצד תהליך העבודה מושפע מכשלים במערכות אחרות) בכלל אתרי החברה במטרה לאגד את כלל התוכניות, הנהלים, הידע והפתרונות עבור ארבעת מרכיבי היסוד של הרציפות התפעולית – תשתיות, מערכות, ציוד וכ”א.