MedOne, המובילה בתחום ה-Data Center בישראל מציעה פתרונות אירוח לאתרי Production בשלושה מתקנים ברמת השרידות, האבטחה והניהול הגבוהה ביותר בישראל. העברת מרכז העצבים הארגוני שלכם לאתרי MedOne מבטיחה לכם גישה מלאה אל מערכות המידע גם בקרות אירוע קיצון בו המערך הפנים ארגוני שלכם משותק מכל סיבה שהיא.

בנוסף לכך, ניתן לארח מערכי ה-DR בכל אחד משלושת המתקנים ובכך להבטיח המשכיות עסקית בהתאמה לרגולציה בישראל.

השרידות המובטחת של אתר ה-DR שלכם בתוך מתקני MedOne תאפשר לכם להמשיך להפעיל את ליבת השירותים שהנכם מציעים ללקוחותיכם בכל תרחיש, קטסטרופאלי ככל שיהיה.

צוות החברה ערוך לספק פתרון מלא, משלב התכנון והייעוץ ועד לשלב הביצוע, לרבות תכנון והקמת אתר הגיבוי ואספקת פתרונות טכנולוגיים משלימים. עד כה, החברה הקימה ומתפעלת מאות פרויקטים בתחום האירוח.